UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER

Ansvarsområder for bestyrelsen i 2022
Revidere den 25. februar.

Formand
Carl D. Lerup Grann Overansvarlig for alt foreningsarbejde
Er foreningens talerør udadtil (Medier mv.)
Ansvarlig for:
Indkaldelse og afvikling af Generalforsamling Overfor Generalforsamlingen
Indkaldelse til og afvikling af bestyrelsesmøder Foreningens ve og vel:
Opbygning af foreningens hjemmeside
At bestyrelsen samarbejder i en positiv ånd
Foreningens blad
Formand for Ørreddagsudvalget
Lystfiskeriets Dag
Kontakten til OK Benzin vedr. støtte
Rapportering fra Fiskeriopsynsmænd til Fiskerikontrollen Formand for Klubhusudvalget
Justerer/reviderer
Foreningens vedtægter
Ansvarsområder for bestyrelsen Checklister for forenings året
Deltager i:
Hvervning af medlemmer Medlem af Lodsejerudvalget Medlem af Seniorudvalget Medlem af Juniorudvalget
Møder i DSF
Rapportering fra Fiskeriopsynsmænd til Fiskerikontrollen
Generalforsamling i Gelså sammenslutningen
DSF kongres og andre møder i DSF
Formandsmøder i Gelså sammenslutningen
Møder i Det Grønne Råd i Aabenraa Kommune
Ansvarlig for Juniorudvalget.

Kasserer Kenn Larsen Ansvarlig for:
Foreningens økonomi – herunder føre regnskabet Aabenraa Ørredfonds økonomi – herunder føre regnskabet Søge om tilskud hos kommunen
Sikre at vore midler placeres til den højst ydende rente Betaling af diverse regninger/udlæg mm Kontingentopkrævning hos støttemedlemmer
Betaling af fiskevand (lodsejere, Gelså)
Informere formanden om nye/udmeldte medlemmer til vores medlemsliste Sikre at regnskaberne er revideret til generalforsamlingen
Sikre at der forelægger et budget til generalforsamlingen Budgetopfølgning
Udsendelse af materiale til nye medlemmer
Hostrup Sø den 5. juni
Medlemsregistrering
Fortæring til bestyrelsesmøder
Formand for Fundraising udvalget Formand for Lodsejerudvalget Formand for Juniorudvalget
Deltager i:
Hvervning af medlemmer Medlem af Ørreddagsudvalget

Sekretær
Ansvarlig for:
Skrive referat fra møder og sørge for udsendelse heraf
Møder i Vidå sammenslutningen
Kontakten til Fritidsfiskerforeningerne vedr. fredningsbælteskilte
El fiskeri i Arnå – planlægning/afvikling
Udsætning af fisk i Surbæk – planlægning/afvikling
Grill Corner aftener
Deltager i:
Hvervning af medlemmer Medlem af Ørreddagsudvalget
Bestyrelsesmedlem Jonathan Pedersen Ansvarlig for:
Formand for Vandplejeudvalget
Formand for Ungdomsudvalget
Deltager i:
Hvervning af medlemmer Medlem af Ørreddagsudvalget

Bestyrelsesmedlem Jonathan Pedersen Ansvarlig for:
Formand for Vandplejeudvalget
Formand for Ungdomsudvalget
Deltager i:
Hvervning af medlemmer Medlem af Ørreddagsudvalget

Bestyrelsesmedlem Jens Chr. Tønder Ansvarlig for:
Udenoms areal ved klubhuset Overansvarlig for Seniorudvalget
Deltager i:
Hvervning af medlemmer Medlem af Seniorudvalget Medlem af Ørreddagsudvalget

Suppleant
Ansvarlig for:

Deltager i:
Hvervning af medlemmer Medlem af Ørreddagsudvalget
Vedligeholdelse af fredningsbælteskilte

Suppleant
Ansvarlig for:

Deltager i:
Hvervning af medlemmer Medlem af Ørreddagsudvalget
Medlem af Juniorudvalget