Ørredag 2022

ØRREDDAGSPROGRAM

Langfredag den 15. april 2022
Deltagerprisen er kr. 100,-

Åbningstider
Kortsalg Langfredag kl. 07.00 – 09.00
Indvejning Langfredag kl. 07.00 – 09.00 og 15.00 – 17.30

Indvejning stopper kl. 17.30 præcis

Guldbjergparkens festsal, Præsteskoven 2, 6200 Aabenraa

Præmiegrupper: Havørred og Laks – Regnbueørred – Torsk

1. PRÆMIE HAVØRRED Værdi 6.750 KR.
PRÆMIER FOR MERE END 30.000 KR.
Arr. Aabenraa Ørredfond og Sportsfiskerforeningen Aabenraa

KONKURRENCEREGLER
Åben konkurrence, hvor alle med lovpligtigt fisketegn kan deltage.
Området for fiskeri er kysterne og alt ferskvand, hvortil lovligt fiskeri haves, dog undtaget fisk fra dambrug eller put-and-take vande.

Fiskeriets varighed er Langfredag fra kl. 00.01 til kl. 17.30. Seneste tidspunkt for indvejning af fisk er Langfredag kl. 17.30.
Konkurrenceledelsens opholdssted er Guldbjergparkens festsal, Præsteskoven 2, 6200 Aabenraa

Kontrolvejning kan foretages Langfredag fra kl. 07.00 – 09.00 og 15.00 – 17.30. Der fiskes med 1 stang og snøre. Fiskeri fra båd og bellyboat er ikke tilladt.
Regnbueørred under 40 cm, Havørred under 40 cm, Laks under 60 cm og Torsk under 38 cm, deltager ikke i konkurrencen, og vil blive afvist.

Ved ens vægt er det den korteste fisk vinderen. Ved ens vægt og længde findes vinderen ved lodtrækning.
For alle ørredfisk gælder som minimumskrav, den i programmet trykte konditions- tabel, fisk der ikke overholder minimumskravet, vil blive afvist.

Ved tilmelding af fisk, skal deltagerbevis og lovpligtigt fisketegn forevises.
Samme person kan kun få én præmie i samme klasse.
Præmieuddeling finder sted kl. ca. 18.00.

Deltagerkort: Indbetalt mindst 100 kr. over banken, mod betaling af mindst 100 kr. Husk kvittering. Husk pengene skal være på vores konto senest den 08. april. Deltagerkort kan endvidere købes hos Havnegrillen, Sydhavn 2 i Aabenraa, og hos Outdoor i Centrum Perlegade 44 Sønderborg, samt Langfredag kl. 7 – 9 i indvejningscenteret, Præsteskoven 2 Aabenraa inden fiskeriet påbegyndes. Du kan også betale via MobilePay på nummer 31 33 06 36 ,senest 14. april.
Betalingsmodtager ved MobilePay er Kenn Larsen (foreningens Kasserer)

Ret til ændringer i præmielisten forbeholdes.
Præmier kan ikke forventes, at blive byttet
hos sponsorerne.
Yderligere information kan fås hos Formand Carl D. Lerup Grann – 5121 0005

SÅDAN MELDER DU DIG TIL KONKURRENCEN
Du har 5 muligheder for at tilmelde dig til konkurrencen.

1. Betal over banken på kontonummeret på midtersiden senest den
12. april. Husk at udskrive en kvittering.
2. Du kan betale kontant hos HAVNEGRILLEN, Aabenraa.
3. Du kan betale kontant hos Outdoor i Centrum, Perlegade 44, Sønderborg.
4. Du kan betale kontant på Indvejningscenteret Præsteskoven 2, Aabenraa Langfredag  kl.7-9.
5. Du kan betale via MobilePay på nummer 31 33 06 36 Modtager ved MobilePay er Kenn Larsen.

HUSK IN

DELTAGERBETALING

Du kan vælge at betale over banken på kontonummer: 8065 – 1167357 – husk at udskrive en kvittering,
Eller betale kontant hos Havnegrillen Aabenraa eller Outdoor i Sønderborg.

Ved betaling i en af forretningerne skal nedenstående ud-
fyldes:

Navn:

By: Forretningens stempel:
Husk at give deltagerne nedenstående kvittering.
………… klip…………klip………… klip…………klip… klip

DELTAGERKVITTERING

Navn:

By:

Forretningens stempel

Husk kvitteringen til indvejning – det er det eneste bevis du har for betaling.

DBETALING SKAL VÆRE SKET FØR DU BEGYNDER AT FISKE.

Ørreddagsprogram 2022 15.04