GELSÅ

http://gelsaa.dk./

 

Gels Å er 74 km lang og byder på et meget varieret fiskeri, og det er ikke uden grund, at strækningen er mange lystfiskeres foretrukne fiskevand. Stalling, gedde, bækørred, havørred og laks, ja mulighederne for gode oplevelser er utallige på hele strækningen.

Bredden varierer fra 1 meter ved Immervad bro til 15 meter ved Stensbæk Plantage.
Havørredbestanden i Gels Å er absolut i særklasse, hvad angår størrelsen. I forbindelse med de sidste par års el fiskeri er der set mange kæmper på 10-12 kg i Gels Å.

Laksen er tilbage i Gels Å og det fanges årligt laks på 10+ kg.

Fiskeretten ved Gels Å omfatter ca. 40 km å med fiskeret på begge å bredder fra Immervad bro i øst til Gelsbro i Vest. Undtaget er nogle få korte strækninger.

Alle medlemmer af Gels Å sammenslutningen har fiskeret på strækningen.gelsaa.dk/

Total Fredet i perioder 1 november og til med den 15 april.