FISKEVAND OG REGLER

REGLER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA

Fiskeregler.
Fiskeriet skal udøves på sportslig vis.

Sættekroge er forbudt.

For bevarelse af det gode forhold til lodsejerne skal medlemmerne udvise størst mulig hensyn under fiskeriet og ved færdsel til og fra fiskepladserne. Køretøjer skal altid parkeres således, at de ikke generer lodsejerne eller efter lodsejernes anvisninger.

Der må ikke smides affald, herunder fiskeline mm. i naturen.
Hvis et medlems ægtefælde/samlever fisker lejlighedsvis, kan dette ske vederlagsfrit i foreningens private vande(p.t. Surbæk og Arnå).

Medlemmers børn/børnebørn under 12 år, kan fiske frit ifølge med medlemmerne i foreningens private vande (p.t. Surbæk og Arnå).